Tapk Studijos.info draugu Facebook socialiniame tinkle.

REGISTRUOTIS Pamiršai?

TIKSLIEJI IR GAMTOS MOKSLAI

CHEMIJA

 

Halogenai

2012-08-13


Halogenai.

Paplitimas ir gavimas. Kadangi labai reaktingi, laisvi halogenai nesutinkami (išskyrus J2). Jie labai paplitę halogenidų jonų pavi-dalu F-, Cl-, Br-, J- = X-. Labiausiai paplitęs Cl j. NaCl randamas mineralo galitas NaCl kloduose ir druskinguose vandenyse. Br mažiau gausus ir svarbiausias jo šaltinis yra vandenynai. J dar mažiau paplitęs. Jūros vandenyje taip pat yra J2, kurį kai kurie jūros augalai sukoncentruoja savyje. J2 taip pat turi naftos gręžinių vandenys. F gaunamas KF tirpalo bevandenėje HF rūgštyje elektrolize KF + HF

A(+): 2F - 2e F2

Cl2 laboratorijoje gaunamas oksidinant konc. HCl

MnO2 + 4HCl MnCl2 + Cl2 + 2H2O

Pramonėje jis gaunamas dideliais kiekiais, nes jo gamyba yra viena iš svarbiausių sunkiojoje chemijos pramonėje. Čia naudokjama vandeninio NaCl elektrolizė

2NaCl + 2H2O 2NaOH + H2 + Cl2

Br2 gamyba remiasi bromidų oksidacija

2KBr + Cl2 Br2 + 2KCl

Br2 iš tirpalo pašalinamas praleidžiant garą ar orą, po to jis sukondencuojamas į skystį ir gryninamas

J2 iš naftos gręžinių išgaunmas analogiškai kaip Br2. Iš NaJO3 randamo gamtoje, jį sukoncentravus ir atskyrus, J2 gaunamas redukuojant H2SO3

2HJO3 + 5H2SO3 J2 + 5H2SO4 +H2O

Savybės ir naudojimas. Tai lakūs diatominiai elem. X2, kurių spalva intensyvėja didėjant atominiam spinduliui : F - bespalvės, Cl - žalsvai gelsvos dujos, Br - tamsiai raudonas mobilus skystis. J - blizganti juoda kristalinė m-ga. F reaktingiausias iš visų elem., nes yra maža jo disociacijos energija. Atitinkamose sąlygose dažniausiai tiesiogiai jungdamasis sudaro j. su visais elem. Išskyrus lengvąsiais dujas. Kai kurie elem, būdami stambesnių gabalų pavidalu pasidengia fluorido sluoksniu. Susmulkinti visi m. sudega sudarydami fluoridus. F-nepaprastai stiprus oksidatorius, galintis suoksidinti kitus elem. Iki neįprastai aukšto oks.l.

J2 + 7F2 2JF7 2bi + 5F2 2BiF5

F kaip ir kiti II periodo elementai savo grupėje yra netipinis. J. F yra vienvalentis ir jo j. susidaro F atomui prijungiant 1 e

F s2p5 + e s2 p6 ir įgauna inertinių dujų elektroninę konfi-guraciją. Halogenų reaktingumas mažėja eilėje F2>Cl2>Br2>J2. Jie tirpūs daugelyje tirpiklių. H2O J2 silpnai tirpsta, daug geriau organiniuose tirpikliuose. Laisvi halogenai yra labai toksiški, tačiau žemos F jono konc. turi apsauginį efektą dantų gedimui. ¾ pagaminamo F sunaudojama urano fluorido gamybai

U + 3F2 UF6 kuris reikalingas branduolinei ener-getikai.

Komentarai(0)